02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته سینما

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته سینما
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته سینما در راستای زمان بخشی
امکان ارتباط مستقیم با کارشناستماس آنلاین در تلگرام
کارشناسان ما در اولین فرصت در تلگرام به شما پاسخ خواهند داد